top of page

KÒ SANTE

Konferans ak retrè

Òganizasyon an planifye tou pou bay fanmi ki nan zòn nan bezwen sèvis karyè pou ede yo jwenn nouvo ladrès pou lavi epi finalman jwenn travay. Sèvis sa yo pral gen ladan fòmasyon travay, referans ak asistans plasman travay; osi byen ke sèvis edikasyon ki pral gen ladann kou oto-amelyorasyon ak fòmasyon GED. Òganizasyon an espere finanse pwogram sa yo atravè yon ti frè nan men patisipan yo, sibvansyon ak lòt revni yo bay.

,

Li fè pwomosyon tou antreprenarya ak devlopman biznis, kote elèv yo pral mache ak yon lavi konplètman transfòme. Building Life for Haiti pral vini ak konferans kote oratè yo pral konsantre sou pwoblèm enpòtan ki bati ak amelyore yon lavi, tankou Bib la, medikaman ak prevansyon maladi.

Pwogram Antreprenè Biznis

Atravè pwogram nou an, elèv yo pral aprann kijan pou devlope konsèp ak Ide pou nouvo biznis. Yo pral aprann ladrès pou kòmanse yon nouvo biznis ak enkonvenyans komen nouvo biznis yo fè fas. Yon fwa yo konnen prensip biznis ak antreprenarya, yo pral gen konfyans nan tèt yo. Pwogram nou an pral konsantre prensipalman sou sa li pran pou fè yon nouvo biznis demare, kijan pou fè rezo, jwenn finansman, ak vann lide yo. Li se byen li te ye ke ti biznis se yon pati enpòtan nan ekonomi Ameriken an, kondwi inovasyon, grandi ak pwosperite. Menm bagay la ka fèt ann Ayiti; Se poutèt sa pwogram biznis ak antreprenarya nou an enpòtan anpil nan moman sa a pou siviv ayisyen an. Lespri antreprenarya kote yon bon lide, ladrès biznis solid ak travay di ase ap ede pèp ayisyen kanpe sou de pye yo. Nou konprann limit ak gravite pwoblèm nan e Building Life for Haiti vle patisipe nan soulaje pwoblèm nan.

bottom of page