top of page

GRAND OPENING OF BLFH CHRISTIAN ACADEMY

Nou kontan anonse gwo ouvèti Akademi Kretyen BLFH nan Sant Entènasyonal pou Edikasyon Kretyen nan Grison, D'Aquin, Sid Ayiti, nan kòmansman ane lekòl 2021 la. Akademi nou an pral lanse ak twa pwogram fondamantal:

Pwogram Edikasyon

Ajoute tèks paragraf. Klike sou "Edit tèks" pou mete ajou font la, gwosè ak plis ankò. Pou chanje ak reitilize tèm tèks yo, ale nan Styles sit.

Pwogram Alfabetizasyon Granmoun

Pwogram Sant Leson patikilye

Pwogram Edikasyon Kontinye

www.reallygreatsite.com-8.png

Sipò w gen enpak sou lòt moun

Antanke yon òganizasyon 501(c)(3), BLFH konte sou dotasyon jenere pou sipòte misyon nou an. Pou plis enfòmasyon, vizite sit nou an paj don nou an. Mèsi e Bondye beniw

AMELYORE alfabetizasyon an AYITI

Liv sa yo, Liv Lekti READER ak EXERCISE - Kaye Egzesis, se zouti esansyèl pou elèv nou yo. Chak seri koute $24.00 pou premye ane a ak $23.00 pou dezyèm ane a, dapre HALO Publishing Company. Sipò ou nan achte liv sa yo se yon kòz nòb ki afekte dirèkteman aprantisaj elèv nou yo.

236 Leson nan LEKTI a ak yon LIV TRAVAY 400 paj.

Premye Ane

135 leson nan LEKTI a ak yon LIV 236 paj.

Dezyèm Ane
Ouvri sesyon an

EDIKASYON

Otorize Atravè Konesans

Nan Building Life for Haiti (BLFH), nou kwè ke edikasyon se kle nan otonòm ak endepandans. Pwogram edikasyon nou yo fèt pou bay moun yo konesans ak konpetans yo bezwen pou amelyore lavi yo epi kontribye nan kominote yo. Soti nan alfabetizasyon rive nan fòmasyon pwofesyonèl, nou pran angajman pou fè yon enpak dirab atravè edikasyon.

EDIKASYON

Ansanm, nou ka transfòme lavi atravè edikasyon

Mèsi pou sipò ou.

Pwodwi nou yo

Aprann nan pwòp lang ou

Aprann nan lang natif natal yon moun fè edikasyon pi aksesib ak efikas.

Pwogram nou an konsantre sou:

  • Fasilite Aprantisaj: Senplifye konsèp konplèks ak akselere pwosesis aprantisaj la.

  • Edikasyon konplè: Gen enfòmasyon debaz sou sante ak byennèt, sivilite, ak matematik.

Pwodwi nou yo

Ladrès adisyonèl pou lavi

Nou asire ke elèv nou yo resevwa ladrès adisyonèl ki ajoute valè nan lavi yo, tankou:

Sante ak Byennèt:

Elimine mit komen nan mitan popilasyon ki pa gen edikasyon, ki mennen nan lavi ki pi an sante ak redwi depans medikal.

,

Sivilite ak Matematik:

Konesans pratik ki amelyore lavi chak jou ak angajman sivik.

Pwodwi nou yo

Orè Klas fleksib

Klas nou yo fèt pou rankontre nan moman ki pi bon pou elèv nou yo. Pou ankouraje respè epi evite wont, nou ofri klas separe pou jèn adilt ak granmoun aje. Apwòch sa a asire yon anviwònman aprantisaj konfòtab kote granmoun aje yo ka aprann san yo pa pè anbarasman.

Pwodwi nou yo

Kijan Ou Ka Ede
 

Sipò w enpòtan anpil pou siksè Pwogram Alfabetizasyon Adilt nou an. Men ki jan ou ka patisipe:

,

Done:

Ede nou bay materyèl edikatif ak resous pou elèv nou yo.

Volontè:

Pataje tan ou ak konpetans ou pou fè yon diferans nan lavi lòt moun.

bottom of page